گروه تجهیزات صنعتی گرین نت

در ارتباطات مدرن ترانک مفهومی است که با استفاده از آن سیستم های ارتباطی می توانند با به اشتراک گذاری یک دسته از خطوط یا فرکانس ها (به جای فراهم کردن برای تک تک کاربران) دسترسی تعداد زیادی از کاربران را به شبکه فراهم کنند.

ترانک در سیستم های مخابراتی:

ترانک در سیستم های مخابراتی عبارت است از تعدادی مسیر که در شبکه های یک به چند مورد استفاده قرار می گیرد.معمولا برای این قبیل شبکه به تعداد کاربران مسیر فعال ایجاد نمی شود بلکه حداقلی محاسبه می شود.این تعداد بهینه با کمک فرمولی که در آن تعداد کاربران،الگوهای تماس شبکه های مشابه و چند پارامتر کاربردی دیگر لحاظ می شود به دست می آید.

ترانک در شبکه های کامپیوتری:

  • وی لن ها در پایگاه داده هر سوییچ به صورت محلی واقع شده اند و اطلاعات وی لن ها بین سوییچ ها عبور نمی کنند
  • خطوط ترانک شناسایی وی لن ها فریم هایی که بین سوییچ ها عبور می کنند را فراهم می کنند
  • فقط انواع خاصی از سوییچ ها می توانند در خطوط ترانک مذاکره کنند
  • ترانک ها به صورت پیش فرض ترافیک همه وی لن ها را از سوییچ ها انتقال می دهد اما می توان طوری آنها را تنظیم کرد که فقط ترافیک خاصی از وی لن را عبوردهند
  • خطوط ترانک باید در هر دو سر خطوط تعریف شوند تا اجازه ترانکینگ را بدهند

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت Greennet می باشد