گروه تجهیزات صنعتی گرین نت


کور کن پهن برای استفاده در فرمهای ترانک و پر کردن فضاهای خالی استفاده میشود که هر کدام دو ماژول یا یک خانه جا میگیرد.

توضیح:هر دو ماژول مساوی با یک خانه می باشد.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت Greennet می باشد